ANALIZA REAKCJI CZŁOWIEKA

Analiza reakcji człowieka na przedłużony pobyt w odosobnieniu, w jednostajnym wizualnie i a- kustycznie środowisku stwierdziła i tu ujemny wpływ niedoboru bodźców zmysłowych. W wyniku tych badań ustalono najbardziej efektywne metody selekcji ludzi do tego rodzaju działalności, w której muszą być uwzględniane takie cechy, jak odporność na odosobnie­nie i wysoka motywacja (Weybrew). Reakcje na warunki odosobnienia badano też w gru­pach lub u pojedynczych osób przebywających samot­nie przez wiele tygodni lub miesięcy w jaskiniach (A. Senni, M. Siffre).

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!