GRUPA ŹRÓDEŁ

Druga grupa źródeł obciążenia psychicznego czło­wieka w układzie człowiek-praca to czynności człowieka uwarunkowane zadaniami i wymaganiami zawodowymi. Czynności zawodowe człowieka zależą od rodzaju wykonywanej pracy i dlatego inne będzie ob­ciążenie psychiczne księgowego niż nauczyciela, inne kierowcy, bibliotekarza, górnika czy pilota. Tradycyj­ny podział czynności człowieka na pracę fizyczną i u- mysłową z psychologicznego punktu widzenia dziś nie jest ścisły. W miarę postępu technicznego w pracy sto­suje się coraz bardziej skomplikowane urządzenia, któ­re zmniejszają wysiłek fizyczny człowieka, ograniczają pracę mięśni i wydatek energii, a zwiększają wysiłek umysłowy i obciążenie układu nerwowego pracownika.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!