INNE CZYNNIKI

Do innych czynników fizycznych należy ha­łas, drgania, promieniowanie (np. elektromagnetyczne, pozafiołkowe, cieplne, jonizujące) i oświetlenie. Każdy z tych czynników może wywierać szkodliwy wpływ na organizm człowieka zatrudnionego na różnych stano­wiskach pracy, może być przyczyną zmęczenia, zmniej­szenia zdolności do pracy, a także przyczyną chorób zawodowych. Wiele z nich wywiera ujemny wpływ na układ nerwowy, np. hałas lub promieniowanie elek­tromagnetyczne (mikrofale). Liczne badania psychologiczne nad wpływem tempe­ratury na człowieka wykazały, że niewłaściwe warunki termiczne są ważnym czynnikiem utrudniającym opty­malizację przystosowania człowieka do środowiska pracy. Stwierdzono, że praca umysłowa i praca wyma­gająca precyzji ruchów są nejefektywniejsze w warun­kach tak zwanego komfortu cieplnego, to znaczy przy temperaturze 20—28C.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!