JAK WSKAZUJĄ BADANIA

Jak wykazują badania fizjologiczne i psychologiczne, ułatwienia i zmniejszenie wysiłku fizycznego nie są ko­rzystne dla organizmu ludzkiego. Pomijając zjawisko hipokinezji (unieruchomienia), której ujemne skutki psychologiczne rozważaliśmy poprzednio, również ogra­niczenie w pracy, biomechaniki ruchów, które stają się jednostronne i monotonne, prowadzi do znużenia. Oka­zuje się, że prawidłowe i korzystne dla pracownika go­spodarowanie siłami nie powinno polegać na liczeniu traconej energii i unikaniu wysiłku fizycznego. Przy mniejszym zaangażowaniu mięśni praca współczesnego człowieka charakteryzuje się silniejszym obciążeniem układu nerwowego — tym bardziej pożądana jest więc aktywność motoryczna poza pracą zawodową.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!