OSTATNI Z WYRÓŻNIONYCH CZYNNIKÓW

Ostatni z wyróżnionych wyżej czynników, który sta­nowić może źródło obciążenia psychicznego, to orga­nizacja pracy. Obciążenie to wiąże się z wadli­wie zaprojektowanym stanowiskiem roboczym, ze zły­mi warunkami fizycznymi, nieprawidłowym rozkładem czasu pracy i odpoczynku lub przerw, z nieodpowiada- jącym organizmowi człowieka rytmem pracy, ze zbyt szybkim tempem czynności (np. na taśmach montażo­wych), z koniecznością szybkiego reagowania na bodź­ce, jak np. w pracy operatora w dyspozytorniach, przy pulpitach sterowniczych, w centralach telefonicznych, na stanowiskach kontrolujących i kierujących powie­trznym ruchem lotniczym.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!