POJĘCIE INFORMACJI

Oczywiście pojęcie „informacja” nie równa się tu potocznemu pojęciu informacji szeroko ro­zumianej jako wiadomości o stanie jakieś rzeczy. W cybernetyce pojęcie „informacji” oznacza ciąg sy­gnałów przekazywanych od nadajnika do odbiornika, nagromadzonych w kanale łączności, którego najważ­niejszą charakterystyką jest pojemność, czyli zdolność przepustowa, wyrażona właśnie w ilości bitów na sekundę. W psychologii eksperymentalnej zebrano liczne dane o    progach wrażeń, spostrzeżeń, rozpoznań i czasu re­akcji prostych oraz złożonych. Dane te stanowiły punkt wyjścia dla określenia maksymalnej szybkości przeka­zywania informacji. Szybkość tę przyjęto za wskaźnik zdolności przepustowej kanału. Sprawność funkcjono­wania układu człowiek-maszyna zależy od szybkości przepływu informacji od maszyny do człowieka.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!