POSTAWA CZŁOWIEKA

Postawa człowieka często decyduje np. o tym, że robotnik pracujący w uciążliwych warunkach środo­wiska jest zadowolony ze swej pracy, drugi, mimo ni­skiej stawki uposażenia, odczuwa z pracy satysfakcję, inny natomiast, mimo komfortowych warunków pracy i nieobciążającego zakresu obowiązków, jest niezado­wolony. Również postawy decydują o tym, że praca społeczna, bezinteresowna, nie dająca żadnych korzyści materialnych i często niewdzięczna, sprawia wielu lu­dziom dużą satysfakcję. Dopiero znajomość współza­leżności między pracą a przeżyciami psychicznymi po­zwala zrozumieć czynniki wpływające na człowieka. Jeśli praca stanowi bodziec rozwoju osobniczego, stwa­rza. możliwości i perspektywy, jest zgodna z zamiłowa­niami, jest aktywnością, która pozwala zaspokoić dą­żenia, aspiracje, daje zadowolenie — wówczas jest wydajna i nie stanowi dla pracownika obciążenia psy­chicznego.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!