POWSZECHNE ZJAWISKO

Powszechnym zjawiskiem u robotników w sytuacji trudnej jest zmniejszona precyzja ruchów, łamanie na­rzędzi, kruszenie delikatnych części urządzenia, ukrę­canie nakrętek, obijanie się i potykanie o maszynę i po­bliskie przedmioty itp. W konsekwencji powstaje zagro­żenie, zwiększona możliwość szkód i awarii, przypad­kowego uruchomienia urządzeń, nieszczęśliwych wypa­dków”.  Ze względu na to, że pracownik w układzie człowiek     praca jest czynnikiem najważniejszym, spełnia w procesie produkcyjnym szczególną rolę. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesów pracy; dlatego musi świadomie współuczestniczyć w tych procesach. Nie wystarczy zachwycać się postępującą z dnia na dzień mechanizacją i automatyzacją oraz cieszyć się, że zdej­mują one z nas ciężar pracy.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!