PRZY PODZIAŁKACH

Przy podziałkach rucho­mych, a strzałkach nieruchomych, najkorzystniejsze o- kazało się położenie strzałki u góry i cyfr umieszczo­nych promieniowo (B—b). Poza tym umieszczenie cyfr na zewnątrz kresek podziałki pozwała na unikanie za­słonięcia cyfr przez wskazówkę (C—c).W innych badaniach wykazano wpływ wielkości tar­czy, liter lub cyfr na szybkość odczytu informacji, wpływ kontrastu między znakami i tłem na rozróżnia­nie sygnałów wzrokowych i słuchowych oraz racjo­nalnego rozmieszczenia urządzeń sygnalizacyjnych w stosunku do operatora lub w stosunku do innych u- rządzeń.Obok właściwości urządzeń statycznych, które decy­dują o obciążeniu operatora, na uwagę zasługują dynamiczne właściwości maszyny.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!