SKUTKI PRZECIĄŻENIA PSYCHICZNEGO

Może to wystą­pić np. w warunkach szybkiego wzrostu tempa pracy, ilości zadań zawodowych lub w chwilowym konflikcie społecznym (kłótnia z współpasażerami zatłoczonego autobusu). W życiu współczesnego człowieka takich sytuacji jest bardzo dużo, jednak wywołane nimi na­pięcie mija u większości ludzi bez śladu. U niektórych natomiast powoduje mniej lub bardziej trwałe zakłó­cenie (trudności koncentracji, zaburzenia pamięci, bez­senność). Taka reakcja człowieka na obciążenie psy­chiczne jest wynikiem obniżonej samokontroli, która stanowi mechanizm regulujący i nadrzędny w stosunku do procesów sterujących zachowaniem. Postęp cywilizacji, stawiając coraz wyższe wymaga­nia i coraz trudniejsze zadania do rozwiązywania, wzmaga napięcie emocjonalne człowieka.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!