STAN FRUSTRACJI

Jeśli pewne sytuacje lub warunki środowiska unie­możliwiają człowiekowi zaspokojenie określonych po­trzeb lub udaremniają jego działalność, dążenia, zamia­ry, czy zakłócają jego aktywność, wówczas mówimy o frustracji. Przyczyną frustracji może być sytu­acja zewnętrzna (przeszkoda, trudność, niepomyślne okoliczności), lub wewnętrzna (zmęczenie, choroba). Sytuacja frustracyjna wywołuje reakcje o- kreślane jako stany frustracji. W stanie fru­stracji człowiek odczuwa przykrość, zmieszanie, oba­wę, niezadowolenie, poczucie zawodu, gniew. Te stany psychiczne mogą być wynikiem utrudnień, przeszkód, porażek, rozczarowań, jakie niesie często współczesne życie. Stan frustracji może również ujawnić się w agresji, czyli we wrogim zachowaniu skierowanym na uszko­dzenie łub zniszczenie przeszkody, na sprawienie przy­krości lub cierpienia temu, kto udaremnił zaspokojenie potrzeb lub działanie.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!