TRADYCYJNY PODZIAŁ FUNKCJI

Psychologia stosuje tradycyjnie podział funkcji po­znawczych na i wrażenia, spostrzeżenia, . wyobrażenia, pamięć i myślenie — które w ujęciu cybernetycznym żostały. sprowadzone do dwóch podstawowych procesów (odbiór i przetwarzanie informacji). Syntetyczna analiza czynności człowieka w układzie człowiek-praca umożliwia obecnie ścisłe badania nad szybkością i dokładnością działania, nad jego skutecz­nością oraz nad uciążliwością różnych czynności za­wodowych.Obok właściwości człowieka i jego czynności po­ważnym źródłem obciążenia w procesie pracy są w a- runki otoczenia. Materialne warunki pracy to prawdpodobnie najlepiej zbadana przez psychologię i fizjologię dziedzina

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!