W WIELU PROJEKTACH

W projektach wielu maszyn nie uwzględnia się pra­widłowości percepcji człowieka, mimo stwierdzenia na podstawie licznych badań, iż różne drobne niekiedy szczegóły wpływają np. na czytelność urządzeń sygna­lizacyjnych. Do takich szczegółów należy kształt tar­czy, wielkość kresek na skalach oraz wielkość liter lub cyfr na tablicach przyrządowych. W zakresie motorycz- nych czynności znaczenie mają kształty przycisków, pokręteł, rękojeści lub dźwigni. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie w procesie automatyzacji pracy, gdzie w coraz mniejszym stopniu są wykorzystywane sygnały naturalne, bezpośrednie, donoszące o zmianach w działaniu maszyny. Dzięki postępowi techniki coraz częściej są wykorzystywane sygnały sztuczne, jako po­średnie odzwierciedlenie rzeczywistego stanu urządze­nia.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!