WPŁYW NA PSYCHIKĘ

Powyżej wymienione etapy procesu działania wystę­pują w różnych rodzajach pracy. Schemat przedstawia podstawowe czynności człowieka w ukła­dzie człowiek-praca w połączeniu ze źródłami infor­macji (wejście) i efektem końcowym działania (wyj­ście). Jak wykażemy później na przykładzie operatora działającego w układzie człowiek-maszyna, każdy z po­wyższych procesów obciąża psychikę.Na marginesie rozważań nad czynnościami człowieka w ujęciu cybernetycznym nasuwa się spostrzeżenie, że uniwersalny schemat, obejmujący zarówno najprostsze rodzaje pracy fizycznej jak też złożone prace koncep­cyjne, znacznie uprościł analizę działania człowieka.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!