ZMIANY W STANIE PSYCHICZNYM

Natomiast zmiany w stanie psychicznym są niekiedy szybkie, głę­bokie i trwałe. Są to często rejestrowane zaburzenia czynnościowe o typie nerwicowym. Napięcie nerwowe wywołane przez te ujemne czynniki może być przy­czyną wielu negatywnych skutków w postaci pogorsze­nia się stanu zdrowia, zmęczenia, rozdrażnienia, obniże­nia motywacji zawodowej, a co za tym idzie, spadku wydajności oraz obniżenia jakości pracy i wzrostu fluktuacji. Problem obciążenia człowieka, wynikający z układu człowiek-praca, rozszerza się w miarę coraz trudniej­szych zadań stających przed nim we współczesnym świecie.

Witam, mam na imię Michał i na tym blogu chciałbym przekazać Wam wiedzę, którą posiadam na tematy związane ze zdrowiem. Pewien czas temu uzyskałem certyfikat trenera personalnego, otworzyło to pewien rozdział w moim życiu, który chciałbym wam ukazać!